Rovat: Hírek - 0

Amint megértetted az alapelvet, hogy a benned zajló ese­mények megfigyelőjeként légy jelen, és ezt a megta­pasztalás révén „érted meg" , birtokodba került az átala­kulást szolgáló leghatékonyabb eszköz.

Ezzel nem kívánom letagadni, hogy nem azonosulni a fájdalmaddal olykor igen erős belső ellenállásba ütközik.


Ez különösen akkor következhet be, ha életed nagy ré­szét eddig érzelmi fájdalomtesteddel való, teljes azonosu­lásban töltötted, és énképedet teljesen vagy nagyrészt ennek alapján alakítottad ki, Más szóval ez azt jelenti, hogy érzelmi fájdalomtestedből boldogtalan ént alkottál, és azt hiszed, ez az elme alkotta kitaláció te vagy. Ebben az esetben az identitásod elvesztésétől való, öntudatlan félelem erős ellenállást vált majd ki minden nem azonosulással szemben. Másként fogalmazva: inkább vagy hajlan­dó továbbra is fájdalomban élni - a fájdalomtest lenni -, mint beleugrani az ismeretlenbe, és megkockáztatni a már ismerős, megszokott, boldogtalan éned elvesztését.

Figyeld meg magadban az ellenállást! Figyeld meg ragaszkodásodat a fájdalomhoz! Légy nagyon éber! Figyeld meg azt a különös örömet, amelyet a boldogtalanságból merítesz! Figyeld meg a kényszerítő erőt, amely arra indítana, hogy beszélj vagy gondolkozz róla! Ha tudatossá teszed, az ellenállás megszűnik.

Ezt követően figyelmedet már a fájdalomtestre irá­nyíthatod, tanúként jelen maradhatsz, és így elindít­hatod annak transzmutációját. Csak te teheted ezt meg! Senki más nem képes megtenni neked. Ha azonban szerencsés vagy, és találsz valakit, aki nagyon tudatos, s ha lehetőséged van vele lenni, és csatlakozni hozzá a jelenlét állapotában, akkor ő segítsé­gedre lehet, és fölgyorsíthatja a folyamatot. Saját fényed így gyorsan fölerősödik majd.

Ha az épp csak lángra lobbant farönköt egy már hatal­mas lángokkal égő társa mellé helyezik, majd egy idő után elhúzzák mellőle, akkor az első farönk is sokkal he­vesebben lángol majd. Végső soron ugyanaz a tűz ég mindkettőben. A spirituális tanító egyik feladata, hogy ilyen tűz legyen. Egyes terapeuták szintén képesek lehet­nek ellátni ezt a funkciót, feltéve, hogy túlléptek már az elme szintjén, és képesek a veled töltött időben létrehozni és fenntartani az erőteljes, tudatos jelenlét állapotát.

Ne feledd: amíg a fájdalmadból származtatod identitá­sodat, nem vagy képes megszabadulni a szenvedéstől. Amíg éntudatod egy része érzelmi fájdalmad megteremtésében érdekelt, öntudatlanul is ellenállsz minden próbál­kozásnak, hogy ez a fájdalom megszűnjön. Elszabotálod. Hogy miért? Egyszerűen, mert meg akarod őrizni ép­ségedet, és a fájdalom lényeges részeddé vált. A folyamat öntudatlanul zajlik, és csak egyetlen módon szabadulhatsz meg tőle: tudatossá teszed.

Eckhart Tolle 


2013.01.08.
Gépház

 

 

 

Kreck