Rovat: Hírek - 0

Jó ünneplést román Testvéreinknek Erdély elcsatolása alkalmából!

Alább olvasható Tőkés László sajtóirodája jóvoltából az EP alelnökének (az új erdélyi párt megalapítójának, a Fidesz szövetségesének, Temesvár hősének, Románia Csillagának stb.) felszólalása Románia nemzeti ünnepe alkalmából:


 

Tőkés a magyarellenes Basescuval és Orbánnal
 
Kilencvenegy esztendővel ezelőtt, a wilsoni önrendelkezési elv semmibevételével, az érintett – magyar – lakosság megkérdezése nélkül csatolták el Magyarországtól Erdélyt és az ország több más területét.
Ennyi idő után nem célom régi történelmi, területi vitákat megnyitni – az akaratuk ellenére idegen országokba szakított magyarok emberi és közösségi jogai védelmében viszont fel kell emelnem a szavam.
Tűrhetetlen és tarthatatlan ugyanis, hogy Boldoghy Olivért – és várható módon további honfitársait – azért fosztják meg szlovák állampolgárságuktól és utasítják ki szülőföldjükről, a szlovákiai Felvidékről, mert magyar önazonosságukat nyíltan vállalják.
Tűrhetetlen és tarthatatlan az is, hogy a romániai Erdélyben, saját szülőhazánkban, a marosvásárhelyi volt magyar Egyetemünkön ma már még önálló magyar tagozatot sem alakíthatunk mi, magyarok.
Ha már területeinket elvették – legalább kisebbségi jogainkat és nemzeti autonómiánkat biztosítsák ezeken a területeken úgy, amiképpen ezt még a Gyulafehérvári Nyilatkozat (1918) is kimondja!
Románia nemzeti ünnepén távol áll tőlünk, hogy elvitassuk tőle Erdélyt, sőt jó ünneplést kívánunk román Testvéreinknek. (kiemelés tőlünk)
 
Brüsszel, 2011. november 30.
 
Tőkés László EP-alelnök

 

csabi187