Rovat: Tudomány - 0
{#} Létezik olyan hely, ahol a hazugság nem elítélendő?


A Hazudj, ha tudsz I. rész ide kattintva olvasható.

Vannak olyan személyek, akik bár hazudnak, mégis sok esetben csodálnak érte?

Életünk során – legyen az család, párkapcsolat, munkahely – mindig próbáljuk elkerülni, hogy becsapjanak minket. A legtöbb embernek van egy jó módszere a hazugság kiszűrésére. De mit nevezünk hazugságnak? Miért van az, hogy minden erőfeszítésünk ellenére sikerül az átverés? Ha utólag rájövünk egy hazugságra, ne legyen bűntudatunk, sokszor a hivatásos hazugság vadászokat is sikerül megvezetni. De mi lehet ennek az oka?

A hazugság fogalmáról mindenkinek vannak elképzelései. De tudományos szempontból összetettebb ennek definíciója. Először vegyünk két példát. Vajon ezekre ráaggasztanánk-e a hazugság jelzőt?

„…ez az eset John Updike Gyere hozzám feleségül! című regényében játszódik le. Ruthnak a szeretőjével folytatott telefonbeszélgetést meghallja a férje. A jelenet szerint Jerry (Ruth férje) megijeszti a feleségét, mivel meghallotta az asszony Dickkel (a szeretőjével) folytatott telefonbeszélgetését. A nő azt gondolta, hogy Jerry a kertben gereblyézik, azonban a konyhából felbukkanva váratlanul nekiszegezi a kérdést: „Ki volt az?” A nő pánikba esik, majd kis habozás után így felel a sokadik gyanúsítgatásra: „Ó, hát a szeretőmmel beszéltem, tudod, óránként felhív. Mivel napjában háromszor lefekszünk egymással, állandó kapcsolatban kell lennünk, hogy meg tudjuk szervezni.” Az igazság eltúlzása nevetségessé tette Jerryt, aki a szarkasztikus hangnem miatt visszavonulót fújt.”

vagy:

„Leuci rendőr, aki besúgóként dolgozik a szövetségi ügyészségnek, hogy bizonyítékot gyűjtsön a rendőrök, behajtók, drogkereskedők és maffiózók között tapasztalható korrupcióról. A bizonyíték nagy részét a ruháiba rejtett magnó segítségével szerzi. A történet egy pontján Leucit meggyanúsítják, hogy terhelő bizonyítékokat szállít az ügyészségnek. Ha elbukik, veszélybe kerül az élete. A nyomozó egy DeStefano nevű bűnözővel beszélget, akitől már sokszor szerzett bizonyítékot.

„Ne üljünk ma este a zenegép mellé, mert semmi sem fog hallatszódni a felvételemen” – javasolja Leuci. „Ez nem vicces” – vágja rá DeStefano. A nyomozó ekkor dicsekedni kezd, hogy márpedig ő valóban a kormánynak dolgozik, akárcsak a pincérnő, akik a férfiak számára meglehetősen kézenfekvő helyen hordja a poloskáját. Mindannyian nevetnek, csak a bűnöző nevetése kissé erőltetett.”

Ez a két példa Paul Ekman: Beszédes hazugságok című könyvében szerepel. Ekman kutatásaira épült, a népszerű, Hazudj, ha tudsz sorozat. Évtizedek kísérletei és megfigyelései alapján így határozza meg könyvében a hazugságot:

…egy akaratlagos választás, amely a célpont félrevezetésére irányul anélkül, hogy erre felhívnánk a figyelmét. A hazugságnak két fő formája van: a leplezés, a valós információk kihagyása, illetve a hamisítás, vagyis a hamis információk valósként történő feltüntetése. De léteznek további módok is a hazugságra: félrevezetés, egy érzelem elismerése a valós okok elkendőzésével, az igazság hamis előadása, illetve az igazság beismerése olyan túlzó vagy humoros módon, hogy a célpont továbbra sem jut többletinformációhoz, vagy félre lesz vezetve. Beszélhetünk továbbá a félig leplezett igazságról, illetve a hamis következtetést eredményező kitéréséről, valamint az igazság oly módon történő előadásáról, amely az elhangzottak ellenkezőjére utal.” (Paul Ekman: Beszédes hazugságok 41. oldal)

Ennek tudatában akár csalhatatlanok is lehetnénk, de nem. A hazugság vizsgálat nem egzakt tudomány. Nincs olyan emberi jel, amely magára a megtévesztésre utalhat – sem gesztus, sem egy arckifejezés vagy izomrángás, nincs olyan, ami önmagában azt jelenti, hogy valaki hazudik. Csupán látható jelek vannak, nem elég felkészült a válaszaival, esetleg érzelmei nem passzolnak a mondataival.

A hazugság vizsgálat során felmerülő két legsúlyosabb hiba

Brokaw-veszély
Tom Brokaw, az NBC TV Today Show című műsorának riportereként leírta a megtévesztésre utaló jelek egy negyedik típusát is: „A legtöbbször verbális dolgokra figyelek fel, nem a fizikai jelekre. Nem az emberek arcát nézem, hogy hazugságra utaló jeleket találjak. Amit én keresek, azok a nyakatekert válaszok és finom kitérések.” Néhány, megtévesztéssel foglalkozó tanulmány alátámasztja Brokaw megérzését… Egy másik kutatás ennek ellenkezőjét mutatta ki: a legtöbb ember túl okos ahhoz, hogy kitérő vagy közvetett választ adjon… Vannak emberek, akik állandóan így beszélnek. Esetünkben ez nem a hazugság jele, nekik ilyen a beszédmódjuk. Bármilyen viselkedési minta, ami a megtévesztés jele, nekik ilyen a beszédmódjuk. (95. oldal)Ha nem vesszük figyelemben az egyénre jellemző tipikus viselkedési minták lehetőségét, könnyen félrevezethetjük magunkat. Ilyen minták a testbeszédben is megjelennek. A keresztbetett lába, ha felénk fordul érdeklődésként, ha ellenkező oldalon van elutasításként értelmezhető. De sok esetben csak kényelmem vagy megszokás miatt tartja az ember a lábát, úgy ahogy.

Othello-hiba
Egy másik hasonlóan fontos hibaforrás, amely hitetlenség hibáját eredményezheti, az Othello-hiba. Ezt a hibát akkor követjük el, ha nem vesszük figyelembe, hogy egy nyomás alatt álló, de őszinte ember adhat olyan jelzéseket, amelyekből arra következtethetünk, hogy az illető hazudik… Azért neveztem ez Othello-hibának, mivel Shakespeare színdarabjában a haláljelenet egy tökéletes és igen híres példája a fentieknek. Othello épp meggyanúsította Desdemonát, hogy az asszony Cassiót szereti, majd felszólítja, hogy vallja be a bűnét, mert árulásáért meg fogja őt ölni. Desdemona kéri, hogy hívják oda Cassiót, aki bizonyíthatja ártatlanságát. Othello erre elmondja neki, hogy Cassio halott. Desdemona rájön, hogy nem fogja tudni bizonyítani ártatlanságát, s Othello meg fogja őt ölni.
Othello Desdemona félelmét és aggodalmát állítólagos szeretője halálának szóló reakcióként értelmezi, s alátámasztva látja eddigi gyanúját az asszony hűtlenségével kapcsolatban. (175-176. oldal)Ha az előítéleteinkkel nem vigyázunk, s nem tárgyilagos a megfigyelésünk könnyen ráerőltethetjük valakire a hazug jelzőt pusztán azért, mert nem szimpatikus a számunkra.

A hazugság indítékai

1. A büntetés elkerülése.
2. Hogy olyan jutalomhoz jussunk, amelyre más módon nem lenne lehetőség.
3. Hogy másvalakit megvédjünk a büntetéstől.
4. Hogy saját magunkat megvédjük a fizikai bántalmazástól.
5. Hogy elnyerjük mások csodálatát.
6. Hogy kikerekedjünk egy kínos társasági helyzetből.
7. Hogy elkerüljük a megaláztatást.
8. Hogy védjük magánéletünket, anélkül hogy felhívnánk környezetünk figyelmét rá, hogy bizonyos információkat nem akarunk nyilvánosságra hozni.
9. Hogy befolyást gyakoroljunk mások felett azáltal, hogy szűrjük a tudomásunkra jutó információt. (336. oldal)

A nonverbális kommunikáció sikeres megfigyelésének és helyes értelmezésének tízparancsolata

1. parancsolat: Figyeld meg szakszerűbben a környezeted!
2. parancsolat: Lásd meg az összefüggéseket, ez a nonverbális viselkedés megfejtésének kulcsa!
3. parancsolat: Tanuld meg felismerni és megfejteni az összes olyan nonverbális viselkedésmintát, amely egyetemes!
4. parancsolat: Tanuld meg felismerni és megfejteni az egyéni nonverbális viselkedési mintákat is!
5. parancsolat: Interakció közben légy tisztában a másik alapvető viselkedésformáival!
6. parancsolat: Az árulkodó jeleket mindig halmozottan keresd, olyan viselkedési formákban, melyek csoportosan vagy sorban egymás után jelentkeznek!
7. parancsolat: A változtatást is fontos megfigyelni mások viselkedésében, mert az gyakorta arra utal, hogy valakinek időközben megváltoztak a nézetei, érzelmei, érdekei vagy szándékai!
8. parancsolat: Fontos, hogy megtanuld felismerni a hamis vagy megtévesztő nonverbális jeleket is!
9. parancsolat: Tudj különbséget tenni kényelem és kényelmetlenség között, ezáltal is könnyebb lesz koncentrálnod azokra a viselkedésmintákra, melyek a nonverbális kommunikáció megfejtéséhez a legfontosabbak!
10. parancsolat: Légy diszkrét a mások megfigyelése közben! (Joe Navarro: Beszédes testek 30-44. oldal)

Végezetül. Létezik olyan hely, ahol a hazugság nem elítélendő? Vannak olyan személyek, akik bár hazudnak, mégis sok esetben csodálnak érte?tenorio