Rovat: Interjúk - 0
Ritka adomány a sorstól, mikor saját bőrünkön tapasztalhatjuk meg eleink bölcsességének és kulturális lenyomatának egy-egy szegmensét. Ehhez segít minket ismét hozzá Grandpierre Attila és a Vágtázó Csodaszarvas.

Őskultúránknak utánajárni egy kicsit mindig olyan érzés, mintha a sötétben kergetnénk azt a bizonyos fekete lepkét. Épp ezért hatalmas kincsnek számít, mikor a gyakorlatba is átültetett tudással nézhetünk farkasszemet. Erre nyílik ismét lehetőségünk november hónap végén, előbb azonban alapozzunk egy kis elméleti-háttértudással.

Következzen a magyartaltos.info egy korábbi cikke, melyben Grandpierre Attila beszél a hun népzene mágikus, elemi erejéről.

A hun zene maga az őserő

A csillagász-őstörténet kutatót a hun zene erejéről, betiltott ősi hangszereinkről, a hej kiáltás eurázsiai elterjedtségéről, és az igazi népzene alapvető jelentőségéről kérdeztük.
 
 
A hunok zenéjének kutatásával is foglalkozik. Mi az, amiben más, amiben markánsan eltér a hun népzene más népek zenéjétől?

Az a varázserő, ami a hun-magyar népzenében megvolt és megvan, ami ma olyan keletiesnek tűnik, ez igazából a magyar mágikus kultúrából fakad. Az a gondolat is, hogy a zenének mágikus szerepe van, az ősi magyar műveltségből származik, mert a magyar őstudás mágikus világkép alapján épült fel, mert a magyar a mágusok népe volt.

Népzenénk kapcsolatrendszerét Juhász Zoltán és munkatársai számítógépekkel is feldolgozták, jelenleg 36 népre kiterjedően, olyan korszerű módszerekkel, amelyek már a genetikai kapcsolatokat is ki tudták mutatni. Munkájuk figyelemre méltó eredménye, hogy minden esetben mi magyarok voltunk az átadó fél. Érdemes arra is felfigyelni, hogy eszerint a kínaiak is népzenéjük meghatározó részét a magyaroktól kapták. Ezt Ecsedy Ildikó is jelezte, amikor megírta, hogy „a kínai zene megújulásai, fellendülései tagadhatatlanul és kimutathatóan idegen gyökerűek”, azaz: hun gyökerűek. A hunok zenéje máig tartó alapvető hatást gyakorolt Kínára és Eurázsia meghatározó részére.

A hun zene általános jellemzője volt rendkívüli energiája. Nem sémákat követett, nem a külsődleges ismeretek és elvárások elsődlegessége jellemezte, hanem a valódi átélés, az, hogy menet közben teremtődött. Ahogy a zenészben az érzés fejlődik, úgy kapcsolódik össze azokkal a kozmikus erőterekkel, amelyekkel menet közben új törvényt tud szabni a zene fejlődésének. Ez egy teljesen másfajta népzene, mint az a külsődlegessé, megmerevedetté vált forma, amit a modern világban ismerünk.

Bartók Béla összehasonlító népzenei kutatásai alapján jött rá arra, hogy léteznie kell egy olyan népzene-fajtának, amit ma már nem ismerünk, és amit úgy hívott, hogy az igazi népzene. Ezt az igazi népzenét pontosan úgy határozta meg, hogy egy elemi, természeti erő szüli. Ez megjelent az énekmódban is, mert a hunokról feljegyezték a kínai krónikák, hogy elemi erővel énekeltek. A magyarokról megírták, hogy farkasok módjára, torkukszakadtából üvöltöztek. Vagyis elemi erővel, nem úgy, mint a későbbi korokban a modern kor szellemének alávetett népzenénél, ahol az uralkodói udvarokban illedelmesen, szalonképesen kellett kornyikálni, hanem akkor még a földet is úgy dobogtatták, hogy szinte kő kövön nem maradt, és még az ég is belerendült. A hun zene nem az a cikornyás, giccses, kifinomult irányokba elmenő, barokkosan cizellált késztermék, mint ami a műzene, hanem maga az őserő.
 

Milyen térben és időben távoli kapcsolatokat mutat a hej kiáltásunk?

Diószegi Vilmos kimutatta, hogy ez a hej egy hívószó, amivel a legmagasabb tudatállapotba jutáshoz hívják magukhoz a szellemeket, képességeik teljét, a teljes életerőt, és ez az úgynevezett eurázsiai samanizmusban sok népnél megmaradt. Leggyakoribb formái Eurázsia-szerte a hej, haj, hoj, de hogy ennek magyarul is van élő változata, hogy ez még most is él nálunk, azt nem tette hozzá, mert abban az időben ezt nem volt ildomos feszegetni. Világos, hogy a magyaroknál létezik a hej-haj-huj, meg a huj-huj-hajrá, utóbbi miatt a hurrá is innét ered. Még angolul is van hurray, az írás után igaz már módosult a kiejtés, de egyértelműen magyar gyökerű.

Tehát egész Eurázsiában ez a magyar hívószó volt évezredeken át mindmáig a szellemek, magasabb erők hívószava, ami magától tört ki a mágusokból annak idején. A samanizmus már csak a morzsáit őrzi a mágusok kultúrájának, mert nem egy elevenen fejlődő tudástár, nem érti az eredeti összefüggéseket, így már csak töredékeket – mint amilyen a hívószó is - képes továbbhagyományozni.

Egy előadásában említette, hogy ezer évvel ezelőtt a magyar őshagyományok betiltásakor régi hangszereinket is üldözték, pusztították. Lehet arról tudni valamit, hogy milyen hangszerek lehettek ezek?

A dobok szinte teljesen be lettek tiltva. Sokan vannak ma is, akik úgy gondolják, hogy soha nem volt dob a magyar népzenében, mert óriási erővel olyan tökéletesen sikerült kiirtani a dobokat, miközben egy ilyen rendkívül ritmikus zenét - mint amit a kínai évkönyvek is megírtak a hun zenéről, - nem lehet dob nélkül játszani. Az üstdobok pedig kimondottan hun hangszernek minősülnek. A mágikus kultúráról leszakadó samanizmusban szintén kulcsszerepet játszik a dob – a keretdob, vagy sámándob.

Tudunk olyan árpád-kori családokról, falvakról, amelyeknek neveiben szerepel a dob: Dobos, Felsődobos, Aldobos. Mindenesetre a dobok kimondottan magyar jellegzetességnek számíthattak, ha nagyon nem tetszhettek, ha ez volt a legfőbb, amit el kellett tüntetni. A sípoknak ugyanezt a sorsot szánták, a tárogatót, a később töröksípnak nevezett hangszert is betiltották, és vele még nagyon sok más hangszerünket.
 

A zene társadalmi megítélése is más volt régen?

Az ősi magyar mágikus világképben központi szerepet játszott a zene mágikus hatalmának ismerete. A hun gyökerekkel rendelkező ókori Kínában ismerték a zene mágikus jelentőségét a társadalom felemelésében. „A konfuciánus esztétikának kezdettől fogva középponti gondolata, hogy a zenének közvetlen hatása van a politikai életre, a zene felvirágoztathatja vagy romlásba döntheti az országot. Első pillantásra is felismerhető, hogy ez a tétel közvetlenül a mágiából származik” – írja Tőkei Ferenc „A kínai zene elméletéből” c. könyvében.

A harmóniát teremtő öt őselemnek megfelel a kínai zene pentaton hangsora. „Az ókori kínai filozófia szerint a zene a Mennyek ajándéka, alapelvei a világmindenség törvényeiből adódnak és rendkívüli erővel képes hatni az emberekre” (Dr. Kiszely István - Őstörténet). Az államelméleti kérdésekkel foglalkozó Platónról - aki a Szkítiával szomszédos ókori Görögországban élt, - szintén ismeretes, hogy a zene társadalmi szerepét alapvetőnek tartotta. Valószínűleg a modern kultúra is alapvetőnek tartja, a maga módján, azaz a visszájára fordítva, ezért van az, hogy a fogyasztói társadalom közterületein, a bankokban, bevásárlóközpontokban egy lealacsonyító, az igazi zenére nem is emlékeztető valamit kényszerítenek a megkérdezésünk nélkül a nyakunkba.

Úgy gondolom, a zene a természetes érzések világtörvénye. Az egész világot áthatja az Élő Világegyetem természetes érzésvilága. Az érzések természetes, testetlen kifejeződése a zene. Ha a természetes érzéseknek teret akarunk adni a társadalomban, akkor a természetes, kozmikus jelentőségű zenének kell teret adnunk a társadalomban. Az emberek alapvetően természeti lények, velünk született az ősemlékezetben a természetes érzések és a kozmikus zene érzékelésének képessége.

Az Élő Világegyetem legfőbb világtörvénye az érzések felemelése és kiteljesítése. A társadalom természetes alapelve a természetes érzések felemelése és kiteljesítése. A régi társadalmakban, ahol az emberek még fontosak voltak, ott az emberi érzéseket is megbecsülték. Az életünkről van szó, ideje felismerni, hogy az eljövendő természetes társadalom megszületésében a természetes, mágikus zene elsődleges szerepet játszik. A mágikus népzene újjászületése az emberiség boldog jövőjének korai hírnöke.

 
A zene megbecsülése akkor egyben lélektiszteletet is jelent?

Minden élőlény érző lény, és minden élőlényt áthat egy olyan természetes érzésvilág, ami minden élőlényt a legmagasabb kiteljesedés felé ösztönöz. Minden virág növekedését és virágzását ez a kozmikus törvény tartja vonzásában. Az emberi világ is tiszta gondolatainak, nemes érzéseinek megfelelően fejlődne, ha nem lépnének közbe a természetellenes erők, akik harcban állnak a valósággal. Most egy olyan korban élünk, ahol a háttérhatalom néhány tízezernyi embere a teljes pusztulás felé taszítja az emberiséget, amelynek előbb-utóbb fel kell ébrednie, ha élni akar. A zenének óriási szerepe lesz abban, hogy az emberek ráeszméljenek a világra, természetes érzéseink virágzásának világtörvényére, és odafigyeljenek természetes, velünk született érzéseinkre, mert ezen érzések révén tudunk megszabadulni a ránk kényszerített fogyasztói társadalomtól.

Írta: Samu Pál Attila

magyartaltos.info

Nos, akit megmozgatott a dolog, és kíváncsi rá, hogy miként mulattak a hunok, és miként mulat a magyar, annak jó hírünk van: november hónap végén tradicionális év végi nagykoncertet ad a Vágtázó Csodaszarvas, Magyarország első számú világzenei együttese.

Az őserejű, mágikus hun népzenét játszó, eurázsiai lovasnépek világát idéző formáció alapító tagja, a most 64 éves Grandpierre Attila, aki Kodály Zoltán és Bartók Béla nyomán gyűjtőmunkába kezdett a kárpát-medencei és ázsiai népek ősi népzenei hagyományainak felkutatására, majd több évtizedes munka árán ennek köszönhetően 2005-ben megalapította a mára körülbelül 10-11 népzenészből álló Vágtázó Csodaszarvasra keresztelt felállást.

A VCSSZ jó szokása, hogy minden év végén tiszteletét teszi az A38 hajón, hogy ott egy különleges és eseménydús ünneppel örvendeztessen meg minket. Ez évben a hagyományos előadásokon és előzenekarokon kívül a 10 éves fennállás alkalmából ígéretet kaptunk élő lemezfelvételre is, tehát hangulatban ezúttal is feltehetőleg a szokásosra lehet számítani!

Az esemény Facebook-oldala a képre kattintva érhető el!
 
Végül pedig ízelítőnek és melegítésképp következzék két felvétel a tavaly év végi koncertről. Várlak titeket november 27-én az A38 koncerthajón, ahol újra átélhetjük, milyen az, mikor elszabadul a hun víg-a-dalom! Bármilyen egyéb információ után nálam lehet érdeklődni a cikk alján lévő nicknevemre kattintva!
 
Vágtázó Csodaszarvas - Végtelen Egy (Égszakadás, földindulás)
 
 
Vágtázó Csodaszarvas - Mámoros éji vágtázás + A Zene lakodalma
 
 

ARiES