Rovat: Országunkban - 0
1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet.Az Aradi 13 utolsó szó jogán elmondott mondatai:

„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa?
Krisztus keresztje tövében érett apostollá, az apostolok lelke,
És bitófák tövében kell forradalmárrá érni,
A magyar lelkeknek.”
- Lázár Vilmos -

„A mai világ, a sátán világa,
Ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár.
Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el,Ezt az átkozott, meghasonlott világot.”
- Schweidel József -

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam.
És halálommal is szolgálni fogok.
Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom,
Megértik ezt a szolgálatot.”
- Aulich Lajos -

„Isten adta a szívet, lelket nekem,
Amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”
- Vécsey Károly -

„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni,
Ha semmit sem tettem volna az életemben!
Alázatosan borulok Istenem elé,
Hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”
- Nagy-Sándor József -

„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”
- Damjanich János -

„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”
- Pöltenberg Ernő -

„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok.
Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.”
- Török Ignác -

„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok.
Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”
- Knézich Károly -

„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”
- Leiningen-Westerburg Károly -

„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!”
- Láhner György -

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok, Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”
- Dessewffy Arisztid -

„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett,
Hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”
- Kiss Ernő -

MViktor