{#}{#}{#} Vidd hírét magyar... Elérkezett az Összefogás ideje!

Drága Testvéreink, MAG lelkek Magyarország határain belül és kívül!

Hozzátok szólok most és kérem együttműködéseteket december 21-én reggel, napkelte idején.

A Nimród csillagképből üzenetet kaptunk, melyben arra kérik a Magyarságot, hogy 2015. december 21-én napkeltekor, 7.30-kor közös imádsággal és kinyilatkoztatással forduljunk Mennyei Atyánk és Nagyboldogasszony Anyánk felé. 150.000 MAG lélek közös imájára, összefogására van szükség ahhoz, hogy az Új nap fénye által a Magyarságot rabláncként fogságban tartó minden negatív erő átalakuljon fénnyé és szeretetté.

Arra kérünk minden Testvérünket, hogy a MAG lelkek világszerte, egy gondolat, egy akarat, egy cél érdekében összefogva, közös imával és kinyilatkoztatással emeljük a Magyarság, a Kárpát-medence és ezáltal az egész Föld bolygó rezgését.Részlet az üzenetből:

„Drága testvéreim! A sorsfordító kinyilatkoztatás sokkal nagyobb horderejű, mint amire ti gondolnátok. Én biztosíthatlak arról benneteket, hogy a december 21- i eseményen, a mi fénytársadalmunk veletek lesz együtt a kinyilatkoztatásban. Tudunk támogatni így benneteket, de mi nem számítunk bele a százötvenezer emberbe.

Asthar parancsnok arra tett ígéretet, hogy amikor elkezditek a kinyilatkoztatást december 21-én, az Északi Sólyommal ott fog állni fölöttetek és segíteni fognak benneteket a föderációs flotta fényhajói. Ugyanis bármilyen hihetetlennek is tűnik, de ahogy az Atya mondta, vegyétek szó szerint: Ha a magyarság szabad, szabad lesz az egész világmindenség.

Drága barátom, sokkal nagyobb horderejű ez a dolog, mint amit sokan el tudnak képzelni, és ezért megadunk nektek minden támogatást. A magyarságot és az egész emberiséget, be kell kötnünk egy galaktikus energia körforgásba. Ebben a fázisban ti vagytok az utolsó láncszem. A ti felemelkedésetek biztosítja a békét és a biztonságot.

Ti vagytok ennek a szerkezetnek a kristály záróköve. Tegyetek meg mindent, hogy ez valóra válhasson. Higgyétek el drága testvéreim, a világmindenségben élő társadalmak most rátok figyelnek. És ti földi nyelven azt mondanátok, azért imádkoznak az Atyához, hogy az emberiség minél gyorsabban elérje a felemelkedését.”

Az Egység megteremtéséhez Rád is szükség van!

Az alábbi linkre kattintva megtalálható a kinyilatkoztatás videója:
Arra kérünk minden MAG Testvérünket, hogy egy fehér gyertya (mécses) meggyújtásával, az adott időpontban, a videó megtekintésével és a szöveg hangos kimondásával csatlakozzon a kinyilatkoztatáshoz, s ezáltal az EGY-s-Ég-hez.

Kérünk minden MAG Testvérünket, hogy a felhívás megosztásával segítse elő, hogy minél több testvérünkhöz eljusson az üzenet, hogy elérjük a kitűzött célt, 150.000 ember együtt, egy gondolat, egy akarat, egy cél megvalósítása érdekében összefog.

Az Egység megteremtéséhez Rád is szükség van!

Az alábbi módon támogathatod a kezdeményezés sikerét:

1) Az Esemény oldal "Megosztásával"
2) Az Esemény oldal Meghívás menüponttal kiválasztva a meghívandó személyeket esetleg csoportjaidat akikkel szívesen megosztanád a hírt!
3) Az oldalon megtalálhatóak lesznek további terjesztési segédletek, kérünk benneteket kövessétek az új bejegyzéseinket,hogy elérhessük KÖZÖS ERŐBŐL a 150.000-es MagLélek számot a december 21-ei teremtésünkre!

A Mindenható Atya áldása legyen Veletek!

Eseményről bővebben ide kattintva.

tenorio