Rovat: Hírek - 0

Isten nem valamiféle uralkodó, aki a felhők tetején ül aranytrónuson, s onnan
ítélkezik emberi mértékkel.

Isten törvény. A szeretet és jóság törvénye. Az örökkévalóság törvénye. Az élet
törvénye. Az igazság, az összhang, a szépség, a mindeneket összefogó és
egybekapcsoló nagy együttműködés törvénye, melynek összhangjában az óriás
naprendszerek éppen olyan fontosak, mint a legapróbb porszem. Ez a
megdönthetetlen erejű törvény az, amit Istennek nevezünk ősi magyar szóval.
S valahányszor engedelmesen beállunk ennek a törvénynek a sodrába, és azt
cselekedjük, amit ez a törvény, amely bennünket létrehozott és életben
tart, tőlünk megkíván: se nyomorúság, se betegség, se semmiféle földi hatalom le
nem győzhet, még csak meg sem félemlíthet bennünket. Mert Istennél van a
győzelem. Mi pedig Őbenne hiszünk és vele együtt a győztesek sorába tartozunk.


/Wass Albert: Szőlőhegyi beszéd, 1974/

csabi187